Strona główna

Biuletyn Informacji Publicznej  Programy Unijne  Powiat Żagański  Europejski Fundusz Społeczny  Portal Unii Europejskiej  EURES  Zielona Linia, tel. 19524


Strona główna

Szanowni Państwo !!!

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu informuje, że z dniem 17.10.2016r. wznawia nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej.
Jednocześnie informujemy, że nabór wniosków prowadzony będzie do wyczerpania puli posiadanych środków, a o kolejności rozpatrywania wniosków decyduje data wpływu do Urzędu.


Informacje o Żagańskich Targach Pracy i Edukacji 2016 [więcej] 


Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące policealnych szkół dla dorosłych

Szczegółowe informacje [więcej] 


Młodzieżowe Centrum Kariery w Żarach zaprasza do udziału w projekcie „Akcja Aktywizacja”

Szczególowe informacje [więcej] 


Szanowni Państwo !

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu informuje, że zgodnie z zasadami finansowania KFS z dniem 11.10.2016r. zakończył  przyjmowanie wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.


Serdecznie zapraszamy na spotkanie dotyczące zatrudnienia w charakterze agenta ubezpieczeniowego

Odbędzie się ono 26.10.2016 o godz. 10:00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żaganiu w sali nr 32

Szczegółowe informacje [więcej] 
Zainteresowanych zapraszamy


UWAGA !!! osoby bezrobotne  do 30 roku życia?
Podejmujesz zatrudnienie inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza miejscem zamieszkania (co najmniej 80 km)?

Skorzystaj z Bonu na zasiedlenie na pokrycie kosztów zamieszkania
w wysokości 5.000,00 zł

Szczegółowe informacje otrzymasz pod tel. 68 4777839 wew. 26
lub w pokoju nr 25 I piętro ( PUP Żagań )
lub u swojego Doradcy klienta (PUP Filia w Szprotawie)


Zaproszenie  na spotkanie informacyjne dotyczące studiów dualnych
 
Serdecznie zapraszamy na spotkanie dotyczące studiowania w innowacyjnym trybie studiów dualnych na kierunku logistyka. Spotkanie odbędzie się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żaganiu w dniu 14.10.2016 o godz. 11:00 w szali nr 32
 
Szczegółowe informacje: [więcej] 
 
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku  zadania publicznego w ramach Programu Aktywizacja i Integracja.  [więcej]

SZANOWNI PRZEDSIĘBIORCY !!!!

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu informuje, że z dniem 23.09.2016r. wznawia nabór wniosków o refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych.
Nabór prowadzony będzie do wyczerpania limitu posiadanych środków, a o kolejności rozpatrywania wniosków decyduje data ich wpływu do Urzędu.


es.lubuskie.pl


 Rozstrzygnięcie zaproszenia do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego programu Aktywizacja i Integracja [więcej]

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ZIELONEJ GÓRZE WRAZ Z FIRMĄ MANPOWER- DLA FABRYKI SAMOCHODÓW OSOBOWYCH SKODA AUTO W MLADA BOLESLAV ORAZ
W KVASINACH POSZUKUJE:
-pracowników linii montażowej/operator produkcji
-pracowników spawalni (uprawnienia spawalnicze nie są wymagane)
-operatorów wózków widłowych (mile widziana podstawowa znajomość języka czeskiego)
-operatorów produkcji na lakierni

OD KANDYADTÓW WYMAGAMY:

-dyspozycyjność
-sprawność fizyczna oraz manualna
-dokładność w wykonywaniu powierzonej pracy
-znajomość języka czeskiego dodatkowym atutem
-doświadczenie w przemyśle motoryzacyjnym dodatkowym atutem 

PRACODAWCA PRZYSZŁYM PRACOWNIKOM OFERUJE:

-legalną pracę (umowa sporządzona na podstawie czeskiego kodeksu pracy, również w języku polskim)
-stała miesięczna stawka brutto od 18.474 do 21 824kc (od 2900 PLN do 3500PLN)
-premia osobista od 0 do 20% stawki podstawowej po przepracowaniu 6 miesięcy
-dodatki za pracę w systemie zmianowym: 22kc/h - nocna, 7,5kc/h - popołudniowa
-dodatek za pracę w nadgodzinach - 25%,
-dodatek za pracę w soboty i niedziele - 50%
-bony żywnościowe za każdą odpracowaną zmianę 45kc (45% pokrywa pracodawca)
-premia za pierwszy miesiąc pracy – 1000kc, za drugi – 2000kc
-zapewniamy zakwaterowanie z dodatkiem w wysokości ok. 1500kc miesięcznie
-kontakt z polskim koordynatorem
-25 dni urlopu /rok

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV, referencji oraz wszelkich dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie na adres:
Agata Bajon- doradca EURES- adres e-mail  Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć , tel.+48 68 456 77 07
oraz
Damian Kozioryński- przedstawiciela pracodawcy- adres e-mail  Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć   tel. - +48 669 347 602, +420 725 597 102 [więcej]

Prosimy o zamieszczenie i podpisanie w CV następującej klauzuli:

W  związku z ubieganiem się o zatrudnienie za granicą, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze 65-036, ul. Wyspiańskiego 15  dla celów pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES oraz na udostępnianie danych osobowych innym podmiotom tj. pracodawcy, osobie reprezentującej pracodawcę lub doradcy EURES zgodnie z art. 23, 24 i 25 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.).


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE "OPIEKA TO TEŻ PRACA"

Fundacja Centrum Rozwoju Społeczno - Edukacyjno - Gospodarczego z siedzibą w Żarach serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Projekci osoby pełnoletnie pozostające bez pracy, w szczególności rodziców powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub osoby, które sprawowały opiekę nad osobą zależną. [więcej]

Spotkanie informacyjne odbędzie się:

06.10.2016 r o godz. 12.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żaganiu w sali nr 32
07.10.2016 o godz. 10 w Filii w Szprotawie w sali nr 10

Udział w projekcie jest bezpłatny. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy


 Szanowni Państwo !

 

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu informuje, że z dniem 14.07.2016r. zawiesza przyjmowanie wniosków na refundację kosztów wyposażenia lub doposażania stanowiska pracy.

 

Ponadto informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu dysponuje środkami o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.


Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że

 

w dniach:  02.08.2016, 04.10.2016 oraz 06.12.2016

Zostaną zorganizowane spotkania informacyjne z Doradcą EURES z Niemiec dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy na terenie Niemiec.

Spotkania odbędą się w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, ul. Wyspiańskiego 16, w godzinach od 10.00 do 12.00.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy osoby zainteresowane zatrudnieniem na terenie Niemiec. Wymogiem koniecznym do wzięcia udziału w spotkaniu jest posiadanie przez kandydatów minimum komunikatywnej znajomości języka niemieckiego.

W celu umożliwienia przedstawienia swoich kwalifikacji, uczestnicy spotkania powinni posiadać przy sobie życiorys w języku niemieckim.

Zapisy osób chętnych do wzięcia udziału w spotkaniu odbywają się telefonicznie pod numerem 68/ 456 77 07

 


 

Uwaga Osoby Bezrobotne do 29 roku życia!
Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zaprasza do udziału w projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żagańskim (II)
[więcej]


Szanowani Pracodawcy!
Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zaprasza do skorzystania z oferty: organizacji staży, organizacji prac interwencyjnych w ramach realizowanego  projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żagańskim (II)  
[więcej]


Szanowani Pracodawcy!

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zaprasza do udziału w programie aktywizacji zawodowej osób po 50 - tym roku życia finansowanym ze środków rezerwy Funduszu Pracy pn. „ Postaw na doświadczenie - rynek pracy 2016” [więcej]


Szanowny Pracodawco
Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu  ogłasza nabór wniosków dla Pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego  pracowników i pracodawców o których mowa w art.  69 a ust 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 roku, poz. 149 z póź. zm.)
(więcej)

Szanowni Państwo
 
W związku z wprowadzonymi zmianami do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych od stycznia 2015 r. ZUS ma obowiązek przekazywać powiatowym urzędom pracy raporty z informacjami  o zbiegach tytułów do ubezpieczeń. Z raportów wynika, że osoby bezrobotne nie informują urzędu  o wystąpieniu okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego. Takimi okolicznościami są między innymi:

-  umowa o pracę,
-  umowa zlecenie lub umowa o dzieło,
-  prowadzenie działalności gospodarczej,
-  zasiłek stały z opieki społecznej,  zasiłek dla opiekuna,
-  renta,
-  emerytura,
-  pobieranie zasiłku chorobowego, macierzyńskiego po ustaniu zatrudnienia.

Spowodowało to, że wiele osób nienależnie pobrało świadczenia w postaci zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów z tytułu odbytego szkolenia i  stażu lub urząd niesłusznie odprowadził za te osoby składkę zdrowotną. We wszystkich przypadkach urząd pracy zobowiązany jest do podjęcia w stosunku do tych klientów postępowania administracyjnego często kończącego się zwrotem nienależnie pobranych świadczeń. Dodatkowo u osób tych powstają niezgodności na koncie ubezpieczonego w ZUS co zostaje odzwierciedlone w systemie eWUŚ podczas wizyty u lekarza.
 

Przypominamy wszystkim osobom bezrobotnym o obowiązku zgłoszenia w terminie do 7 dni wszystkich zmian mających wpływ na status bezrobotnego.

Dodatkowo informujemy, że  zgodnie z zapisem art. 119 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy każda osoba bezrobotna, która podejmie zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą bez powiadomienia o tym powiatowego urzędu pracy, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 zł.

Gwarancja dla młodzieży

 Uprzejmie informuję, że pod adresem gdm.praca.gov.pl uruchomiona została strona internetowa „Gwarancja dla młodzieży”.


 • Image 

    

  Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
  68-100 Żagań, ul. Dworcowa 9

  tel. (68) 477-78-39, 477-78-40
  fax. (68) 377-32-75

  e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

  Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

  NIP Urzędu Pracy: 924-16-37-726

  Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu filia w Szprotawie
  67-300 Szprotawa, ul. Bronka Kozaka 5
  tel. (68) 376-26-54, 376-43-01
  fax. (68) 376-43-01

  e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

  Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

  NIP Urzędu Pracy: 924-16-37-726


 
Pośrednictwo pracy
Informator usług PUP
Zgłoś ofertę pracy
Lokalne oferty pracy
Cudzoziemcy
Oferty krajowe
Giełdy pracy
Usługi EURES - pracodawca
Pośrednictwo EURES
Usługi EURES - dla PP
Aktualności EURES
Oferty pracy EURES
Targi pracy
Wyjazdy za granicę
Współpraca - Niemcy
Pomoc publiczna
Pomoc publiczna
Umowy z pracodawcami
Umowy zawarte
Projekty
Projekty i programy
Archiwum
Statystyka
Statystyka lokalna
Statystyka krajowa
Analizy i badania
Zamówienia publiczne
Ogłoszenia
Rozstrzygnięcia
Archiwum
Serwis intranetowy
Intranet
Statystyka strony
Odwiedziło nas łącznie:662834
Advertisement
Advertisement
© 2016 Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.