Ile wynosi minimalna krajowa?

3 min czytania

Minimalna krajowa

Od 1956 roku w Polsce ustalana jest najniższa krajowa, czyli wynagrodzenie minimalne lub płaca minimalna. To stawka niezależna od kompetencji pracownika, a jej wartość jest ustalona na podstawie określonego wymiaru czasu. Wartość ta ma zapewnić zatrudnionym godne życie i pozwala im uniknąć wyzysku przez pracodawców. Odpowiednie regulacje dotyczące płacy minimalnej są również stosowane w innych państwach, by chronić prawa i interesy pracowników. Dowiedz się, ile obecnie wynosi minimalna krajowa!

Ile wynosi najniższa krajowa netto i brutto na umowie o pracę?

Od 1 stycznia 2023 roku minimalne wynagrodzenie w ramach umowy o pracę w Polsce zostanie ustalone na 3490 zł brutto, a od lipca tego samego roku – na 3600 zł. Oznacza to, że większość osób będzie otrzymywać kwoty odpowiednio 2397,56 zł i 2784 zł netto. Co ważne, nowe przepisy dają prawo do tych samych stawek nawet osobom do 26. roku życia. Wysokość minimalnego wynagrodzenia jest określona Rozporządzeniem Rady Ministrów i obowiązuje na terenie całego kraju.

Stawka za pracę na niepełny wymiar czasu może być obliczana biorąc pod uwagę wynagrodzenie minimalne. Na przykład, jeśli ktoś pracuje na 3/4 etatu, ich miesięczne wynagrodzenie brutto będzie wynosić 2700 zł (2120 zł netto), a gdy pracują na pół etatu otrzymają 1800 zł brutto (1413 zł netto).

Podczas składania deklaracji PIT-2 przez pracownika, może okazać się, że wpływająca na Twoje konto kwota netto nie będzie taka sama jak w pierwotnym oszacowaniu. To dlatego, że wynik końcowy zależy od tego, jakie ulgi i odliczenia zostaną wykorzystane. Oznacza to, że finalna kwota może być niższa lub wyższa niż ta podana powyżej. 

Od 2017 roku, nawet świeżo zatrudnieni pracownicy muszą otrzymywać wynagrodzenie co najmniej na poziomie minimalnego wynagrodzenia krajowego. Do 2016 roku przepisy umożliwiały obniżanie płacy nowozatrudnionego do maksymalnie 80% wynagrodzenia minimalnego, jednak te regulacje już nie obowiązują. 

Krajowa płaca minimalna jest co roku przedmiotem negocjacji w obrębie Rady Dialogu Społecznego, na mocy ustawy z dn. 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W 2021 roku najniższa krajowa wynosiła 2800 zł brutto (210 zł niżej niż w 2022), a w poprzednim roku — 2600 zł brutto.

Polski Ład wprowadza rozwiązanie, które zapewnia, że osoby zarabiające najniższe wynagrodzenie krajowe na poziomie minimalnego progu podatkowego będą zwolnione z obciążenia podatkiem dochodowym. 

Ile wynosi najniższa krajowa na godzinę na umowie zlecenie?

Od 2017 roku została wprowadzona minimalna stawka godzinowa dla niektórych umów zlecenia. Dotyczy to osób fizycznych, które nie prowadzą własnej działalności gospodarczej oraz samozatrudnionych, prowadzących jednoosobową firmę i samodzielnie realizujących obowiązki określone w umowie.

Od stycznia 2023 r. najniższa stawka godzinowa na umowie zlecenia wynosić będzie 22,80 zł brutto, natomiast od lipca tego samego roku – 23,50 zł brutto. Jednak kwota netto może być niższa ze względu na składki ZUS-u oraz podatki obciążone ulgami i stawkami dostosowanymi do wieku osoby umawiającej się na zlecenie. Osoba ta może być również zatrudniona w oparciu o Umowy o Pracę we wspomnianej firmie, co dodatkowo może mieć wpływ na poziom jej dochodów.

Dowiedz się także, jaką kwotę można otrzymać w ramach zasiłku dla bezrobotnych 2023!

Uczniowie i studenci poniżej 26. roku życia nie muszą opłacać składek na ubezpieczenia społeczne lub odprowadzać podatków – do kwoty 85 528 zł brutto w skali roku. Oznacza to, że ich minimalna kwota netto może być wyższa niż w przypadku osób starszych, będących zobowiązanymi do takich opłat.

Umowa o dzieło nie jest odpowiednim narzędziem do regulowania praw i obowiązków osób pracujących na podstawie innych umów, takich jak umowy o pracę, umowy zlecenia czy też umowy o świadczenie usług. Wynika to z faktu, że w przypadku umowy o dzieło strony zobowiązują się do wykonania określonego dzieła materialnego lub niematerialnego, bez względu na czas oraz poświęcony wysiłek. Tym samym regulacje związane z minimalnym wynagrodzeniem za pracę nie dotyczą umowy o dzieło.

Najniższa krajowa za granicą 

Kwestia minimalnego wynagrodzenia za godzinę pracy jest bardzo istotna dla Polaków, którzy decydują się na opuszczenie swojego kraju w poszukiwaniu lepszych możliwości. Polska należy do państw o najniższych stawkach, dlatego tak często rozważane są emigracje do innych państw. Poniżej prezentujemy najniższe stawki godzinowe obowiązujące w krajach, do których Polacy chętnie wyjeżdżają w celach zarobkowych.

  • Anglia – od 1 kwietnia 8,91 funta na godzinę brutto (ok. 46 zł brutto).
  • Niemcy –  od 1 stycznia 9,50 euro brutto na godzinę (ok. 43 zł brutto).
  • USA – w zależności od regionu może wynosić od 7,25 do 15 dolarów brutto na godzinę (ok. 27–55 zł brutto).
  • Norwegia – 181,43 koron brutto na godzinę (ok. 78 zł brutto).
  • Holandia – 9,72 euro na godzinę brutto (ok. 44 zł brutto).

→→→ Może zainteresować Cię także: Zasiłek chorobowy.

Rodzaje zasiłków ZUS

admin
4 min czytania

Zasiłek dla bezrobotnych

admin
3 min czytania