Kuroniówka: ile trwa zasiłek dla bezrobotnych?

3 min czytania

Zasiłek dla osób bezrobotnych, popularnie nazywany kuroniówką, może służyć jako pewne wsparcie finansowe w sytuacji utraty zatrudnienia. Pamiętaj jednak, że aby go uzyskać, musisz spełnić kilka kryteriów i przestrzegać określonych procedur.

Z naszego artykułu dowiesz się:

 • kto i kiedy może ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych,
 • jaka jest obecnie kwota zasiłku dla bezrobotnych (brutto),
 • jak długo można otrzymywać tę formę wsparcia, znanej jako kuroniówka,
 • czy czas pobierania zasiłku jest zaliczany do stażu pracy i emerytury, kiedy jest on wypłacany oraz czy zasiłek przysługuje na podstawie umowy zlecenie.

Zasiłek dla bezrobotnych – kiedy można go otrzymać? Sprawdź, czy spełniasz kryteria

W przypadku gdy utracisz zatrudnienie i chciałbyś uzyskać zasiłek dla bezrobotnych, konieczne jest zgłoszenie się do urzędu pracy. Aby go otrzymać, musisz potwierdzić, że w ciągu ostatnich 18 miesięcy przepracowałeś co najmniej 365 dni na podstawie umowy o pracę z płacą nie niższą niż minimalne wynagrodzenie. Nie ma konkretnego terminu, w jakim czasie trzeba zarejestrować się w urzędzie pracy, ponieważ to zależy od zakończenia ostatniego okresu zatrudnienia.

Otrzymanie zasiłku jest możliwe również jeśli świadczyłeś usługi (umowy zlecenie i agencyjne) lub prowadziłeś własną firmę – pod warunkiem, że podstawą do składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy była suma równa co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu (nie może to być tzw. mały ZUS).

Zwróć uwagę, że do stażu pracy nie uwzględnia się okresów bezpłatnego urlopu pracowniczego, trwającego dłużej niż 30 dni. Zalicza się natomiast urlop wychowawczy, pobieranie renty z powodu niezdolności do pracy oraz służbę wojskową.

Jak zarejestrować się w urzędzie pracy? Przede wszystkim musisz posiadać odpowiednie dokumenty:

 • dokument potwierdzający tożsamość, na przykład dowód osobisty lub paszport,
 • oświadczenie o miejscu zamieszkania,
 • świadectwo ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dowody uzyskania kwalifikacji, potwierdzenia ukończenia szkoleń,
 • świadectwa pracy,
 • dokumenty potwierdzające przeciwwskazania do podjęcia określonych prac (jeśli posiadasz).

Kto nie ma prawa do uzyskania zasiłku dla bezrobotnych?

Zasiłku nie otrzyma osoba, która:

 • Nie uczestniczyła w szkoleniu, programie przygotowania zawodowego dla dorosłych, praktykach, stażu lub innej formie wsparcia, do której została skierowana.
 • W ciągu 6 miesięcy przed rejestracją w urzędzie pracy, rozwiązała umowę o pracę za wypowiedzeniem lub za porozumieniem stron (z wyjątkiem sytuacji, gdy porozumienie stron wynika z upadłości, likwidacji pracodawcy lub redukcji zatrudnienia, zmiany miejsca zamieszkania lub poważnego naruszenia podstawowych obowiązków przez pracodawcę).
 • Uczestniczy w płatnych praktykach absolwenckich, których wynagrodzenie przekracza połowę minimalnej płacy.
 • Otrzymała rekompensatę za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę.
 • W ciągu 6 miesięcy przed rejestracją została zwolniona dyscyplinarnie.

Nawet jeśli nie kwalifikujesz się do otrzymania zasiłku, po rejestracji w urzędzie pracy otrzymujesz prawo do korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego jako bezrobotny.

Jaki zasiłek dla bezrobotnych w 2024 roku?

Kwota zasiłku dla osób bezrobotnych zawsze zależy od długości stażu pracy. Kuroniówka jest wypłacana przez okres od 6 do 12 miesięcy. Może wynosić wartość podstawową, obniżoną o 20% (czyli 80% podstawy) lub zwiększoną o 20% (120% podstawy).

Rodzaj zasiłkuPierwsze 3 miesiące zasiłku(kwota brutto)Pozostały okres zasiłkowy(kwota brutto)
Podstawowy(staż pracy od 5 do 20 lat)1304,10 zł1024,10 zł
Obniżony(staż pracy poniżej 5 lat)1043,28 zł819,28 zł
Podwyższony(staż pracy powyżej 20 lat)1564,91 zł 1228,91 zł

Wartość zasiłku ulega waloryzacji 1 czerwca każdego roku. W rezultacie w drugiej części roku kwoty te mogą ulec zmianie.

Jak długo trwa zasiłek dla bezrobotnych?

Okres, w którym jesteś uprawniony do pobierania zasiłku dla bezrobotnych zależy od kilku czynników, w tym od Twojego miejsca zamieszkania. Z reguły jest przyznawany na czas 6 miesięcy. Jednak dla osób mieszkających w powiatach, gdzie stopa bezrobocia jest wyższa o 150% od średniej krajowej, okres ten się wydłuża i wynosi 12 miesięcy.

Bezrobotni, którzy ukończyli 50 lat i posiadają nie mniej niż 20 lat stażu pracy, również są uprawnieni do pobierania zasiłku przez rok. Podobnie rodzice bezrobotni, którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat mogą otrzymać zasiłek na 12 miesięcy, jednak pod warunkiem, że drugi rodzic również jest bezrobotny i utracił już prawo do zasiłku.

Ponadto zasiłek jest przedłużany dla matki, która urodziła dziecko podczas pobierania zasiłku (lub miesiąc po zakończeniu jego pobierania) – w takim przypadku okres zasiłku jest wydłużany o tyle samo, ile wynosiłby zasiłek macierzyński.

Kiedy istnieje zagrożenie utraty zasiłku dla bezrobotnych?

 • Jeżeli bez uzasadnionego powodu odrzucisz propozycję:
  pracy, szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego, wykonywania prac interwencyjnych, prac publicznych, poddania się badaniom lekarskim czy psychologicznym mających sprawdzić Twoją przydatność do pracy lub uczestnictwa w innej formie pomocy ustalonej w ustawie.
 • Jeżeli po otrzymaniu skierowania nie zdecydujesz się na udział w szkoleniu, przygotowaniu zawodowym, stażu, wykonywaniu prac czy innej formie pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy.
 • Jeżeli utracisz status osoby bezrobotnej (na przykład wskutek rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego).

Możliwość odzyskania statusu osoby bezrobotnej pojawia się dopiero po 120 dniach.

Czym są zakłady bukmacherskie? 

Sieć globalna zasadniczo przekształciła nasz świat. Zmiany, które zaszły, można porównać do rewolucji przemysłowej. Praktycznie żadna dziedzina biznesu nie ominęła tej koniecznej transformacji, chociaż...
admin
57 sec read

Dni wolne w 2024 roku – lista

W roku 2024 przewiduje się 13 dni ustawowo wolnych od pracy, wynikających z różnych świąt. Podajemy sugestie, kiedy najlepiej wykorzystać dni urlopu w 2024,...
admin
1 min czytania

Ile wynosi minimalna krajowa?

Od 1956 roku w Polsce ustalana jest najniższa krajowa, czyli wynagrodzenie minimalne lub płaca minimalna. To stawka niezależna od kompetencji pracownika, a jej wartość...
admin
3 min czytania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *