Ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych 

1 min czytania

Osoby, które uzyskały status bezrobotnych, są automatycznie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym. Daje to prawo do bezpłatnego korzystania z usług publicznego systemu zdrowia. Prawo do takiego ubezpieczenia nabiera mocy od momentu rejestracji. Jak jest w przypadku innych ubezpieczeń?

Osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku

Bezrobotni, którzy nie otrzymują zasiłku dla bezrobotnych, nie mają opłacanej przez urząd pracy składki zdrowotnej, ale są zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego i z tego tytułu podlegają temu ubezpieczeniu. 

Z początkiem 2023 roku ustalono zmiany, na mocy których składka zdrowotna nie jest już finansowana z budżetu państwa dla określonych grup ubezpieczonych. Znalazły się w nich m.in. osoby bezrobotne, które nie otrzymują zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium stażowego.

Osoby bezrobotne z prawem do zasiłku

Bezrobotni, którzy są uprawnieni do zasiłku, oprócz składki na ubezpieczenie zdrowotne, muszą opłacać także składki emerytalne i rentowe. Obowiązek ten rozpoczyna się od momentu przyznania zasiłku i trwa do czasu jego zakończenia. Wysokość tych składek jest obliczana na podstawie kwoty zasiłku, kosztów jego uzyskania oraz podatku dochodowego zgodnie z przepisami prawa podatkowego dla osób fizycznych. Wszystkie składki dla bezrobotnych są opłacane przez urząd pracy za pomocą środków z Funduszu Pracy.

Staż

Osoba odbywająca staż za pośrednictwem lokalnego urzędu pracy nadal utrzymuje status bezrobotnego. Zgodnie z ustawą z 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, osoba otrzymująca stypendium w trakcie stażu, ma obowiązek ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i wypadkowego, o ile nie posiada innych tytułów do ubezpieczeń społecznych. Stażysta nie jest jednak zobligowany do ubezpieczenia chorobowego ani nie może mu podlegać. Oznacza to, że gdy jest niezdolny do wykonywania pracy, to nie otrzyma zasiłku chorobowego, ale jego stypendium stażowe będzie nadal wypłacane przez urząd pracy.

Wszystkie składki za stażystę są opłacane przez instytucję delegującą go na staż , czyli w tym przypadku powiatowy urząd pracy. Podstawą do obliczenia składek na ubezpieczenia jest kwota stypendium.

Ubezpieczenie dla członka rodziny

Bezrobotni mają możliwość rozszerzenia swojego ubezpieczenia zdrowotnego o najbliższych członków rodziny, o ile nie są oni uprawnieni do ubezpieczenia zdrowotnego na innej podstawie.

Czym są zakłady bukmacherskie? 

Sieć globalna zasadniczo przekształciła nasz świat. Zmiany, które zaszły, można porównać do rewolucji przemysłowej. Praktycznie żadna dziedzina biznesu nie ominęła tej koniecznej transformacji, chociaż...
admin
57 sec read

Dni wolne w 2024 roku – lista

W roku 2024 przewiduje się 13 dni ustawowo wolnych od pracy, wynikających z różnych świąt. Podajemy sugestie, kiedy najlepiej wykorzystać dni urlopu w 2024,...
admin
1 min czytania

Ile wynosi minimalna krajowa?

Od 1956 roku w Polsce ustalana jest najniższa krajowa, czyli wynagrodzenie minimalne lub płaca minimalna. To stawka niezależna od kompetencji pracownika, a jej wartość...
admin
3 min czytania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *